Թվային սպառնալիքների լաբորատորիա

Թվային անվտանգության լաբորատորիա ծրագրի շրջանակում ԲՏԻ Հայաստան կազմակերպությունը իրականացնում է տարբեր տիպի կիբեռսպառնալիքների վերլուծություն, հարձակման ցուցիչների հավաքագրում և ըստ անհրաժեշտության՝ անանուն կերպով այդ տվյալների հրապարակում՝ ապագայում նույնատիպ սպառնալիքների դեմ արդյունավետ կերպով հակազդեցության մեխանիզմներ ստեղծելու նպատակով։

Scroll to top